Przyrodnicza ścieżka dydaktyczna im. hm. Janusza Boissé

Pierwsza w Polsce ścieżka górska wyposażona w elementy Internet of Things

oraz dopełniającą całość elektroniczną wersję trasy i stanowiska wirtualne

dostępne w aplikacji mobilnej Leśne Latarnie.


Janusz Boissé „Blady”

Ur. 9 stycznia 1932 roku w Tarnopolu. Geograf (geomorfolog), absolwent Uniwersytetu Łódzkiego. Legendarny nauczyciel geografii (1963-1997)
w I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika
w Łodzi - jednej z najlepszych szkół średnich
w Polsce.

Harcmistrz

Wieloletni (1970-2001) charyzmatyczny komendant Szczepu ZHP im. Romualda Traugutta w Łodzi.
W pracy pedagogicznej stosował metodę harcerską. Wychowywał młodzież poprzez wartości takie jak: braterstwo, odwaga, godność, uczciwość, służba, lojalność, prawda, honor, szcunek, przyjaźń, niezłomność i patriotyzm. Grono jego wychowanków to blisko 3 tyś. harcerzy i instruktorów przedstawicieli trzech pokoleń łodzian.

Patron

Ścieżka nosi imię legendarnego harcmistrza
i pedagoga, dh. Janusza Boissé, który
z Rudawami Janowickimi związał kilkadziesiąt lat swojej działalności harcerskiej i pedagogicznej. Jemu też poświecony jest pamiątkowy głaz granitowy
z wyrytą inskrypcją, zlokalizowany
na „Polanie Harcerskiej”

Piękna okolica

Nowo powstała ścieżka przyrodnicza, biegnąca przez fragment regla dolnego Rudaw Janowickich. Łączy dwa szlaki: żółty (ze Strużnicy na Łopatę) i czerwony
(z Gruszkowa na Skalnik)

Innowacyjność

Elektroniczna wersja trasy (aplikacja mobilna niewymagająca dostępu do Internetu)
i stanowiska wirtualne: quizy, zagadki, zadania, multimedia.

Charakter dydaktyczny

Turyści na ścieżce spotkają nie tylko wspaniałe panoramy, niezapomniane widoki dolin, szczytów, potoków i scenerii skalnych, ale też różnorodny, barwny i fascynujący świat roślin i zwierząt

Lokalna specyfika

Ścieżka unaocznia rolę, jaką w jej przeobrażeniach odgrywa człowiek,
w osobach leśników z Nadleśnictwa „Śnieżka” i pracowników naukowych
z Rudawskiego Parku Krajobrazowego, wchodzącego w skład Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych.

Dodatkowe atrakcje

Rozszerzeniem ścieżki jest pamiątkowy głaz znajdujący się w masywie Skalnika
(945 m.n.p.m.), przy węźle 4 szlaków w pobliżu punktu widokowego Ostra Mała
(935 m.n.p.m.)

Wesprzyj nas - przekaż dowolną kwotę

a znajdziesz się w "Kronice wirtualnej" ścieżki

Kwota: dowolna Tytuł przelewu: Blady w Rudawach

Nr rachunku: 55 1020 3352 0000 1102 0009 9150
Komitet społeczny „Blady w Rudawach” powołany w dniu 17.03.2016

Przy realizacji projektu wspierali nas:


Patronat: Wójt Gminy Mysłakowice Pan Michał Orman

Powered by: